Yönetici Eğitimleri

Yönetici Eğitimleri

Yönetici eğitimi, işyerlerinde ki yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal sorumluluklarını bilebilmeleri ve İş Sağlığı Güvenliği faaliyetlerini yürütebilmeleri için bilmeleri gereken konularda iş yerinde veya uzaktan eğitim sistemiyle internet üzerinden aşağıda listelenen konularda İSG eğitimleri verilmektedir.

 • İSG Mevzuatı
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
  • İşverenlerin ve işveren Vekillerinin Görevleri
  • Çalışanların Yükümlülükleri
  • Asıl İşveren – Alt işveren İlişkileri
  • Örnek Alt İşveren İSG Şartnamesi Hazırlanması
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
 • ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Yönetim Sistemi Haline Getirilmesi
  • İSG yönetim Sistemi Adımları
  • İSG Yönetim Sistemi’nin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
 • Güvenlik Kültürü Oluşturma
  • Güvenlik kültürü Oluşturmanın Önemi
  • Nasıl Güvenlik Kültürü Oluştururuz
  • Güvenlik Kültürü Oluşturmada, Yöneticilerin ve Çalışanların Yapması Gerekenler
 • Tehlike, Kazaya Ramak Kala (KRK) ve Kaza
  • Tanımlar
  • Neler Yapılması Gerekir
  • Tehlike, KRK ve Kazaların Bildiriminin Önemi
  • Örnek Formlar Üzerinden Çalışma
 • Kazaların Önlenmesi
  • Kazaların Önlenmesinin Önemi
  • Kazaları önlemek için Etkin Bir Sistem Kurulması
  • Kazaların Önlenmesinde Proaktif Uygulamalar
  • Kazaların Önlenmesinde Reaktif Uygulamalar
 • Risk Değerlendirmesi
  • Risk Değerlendirmesi Neden Yapılmalıdır
  • Tanımlar
  • Nasıl Yapılır
  • Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlanır