HİZMETLERİMİZ

İş Yeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri hekimliği hizmetleri kapsamında; öncelikle işyeri sahasındaki sağlığı olumsuz etkileyen risklerini ...

Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

Diğer Sağlık Personeli görevlendirilmesi özellikle çok tehlikeli sınıftan sayılan işletmeler için oldukça önemlidir.

Mobil Sağlık Hizmetleri

İş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler Ile doğru orantılı olarak özellikle

Acil Durum Planları

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması ve dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biride ...

İş Yeri Risk Analizleri

İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 10. maddesi gereği işveren ...

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca, İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek ...

Yönetici Eğitimleri

Yönetici eğitimi, işyerlerinde ki yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği ...

Hijyen Eğitimleri

Başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere ...

Yangın Eğitimleri

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin ...

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yapı İşleri Yönetmeliğine göre YÜKSEKTE ÇALIŞMA: Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin ...

ISG Kurul Üyeleri Eğitimi

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 22. Maddesi, 50 kişi ve üzerinde çalışanı olan ve 6 aydan uzun süren sürekli işlerin yapıldığı yerlerde ...

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001 belgesi, kuruluşların çevre sorumluluklarını daha iyi karşılamalarına ve çevreyle ilgili maliyet tasarrufunda bulunmalarına ...

Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, yasal gerekliliğin ötesinde risklere maruz kalabilen çalışanlar